2D & 3D-Kontruksjon


Vi utfører tjenester innen konstruksjon i 2D og har lang erfaring med kompensering for blant annet knekking. 
2D tegninger kan konstrueres med utgangspunkt i skisser, deler og beskrivelser. Våre skjæremaskiner blir programmert med utgangspunkt i en 2D tegning.

Vi utfører også tjenester innen konstruksjon og sammenstilling i 3D.
En 3D tegning kan være alt fra en enkel sammenstilling med få deler til en mer omfattende som også inkluderer eventuelt festemateriell, motorer, maskinerte deler etc. I tilfeller hvor man har flere deler som skal sammenstilles kan en 3D tegning gi en rekke fordeler. Med utgangspunkt i 3D tegningen kan man lage utbrett (2D tegninger) for produksjon, delelister, skisser etc.

 
InMedia AS